Take Away / Delivery

Léif Clients, léif Leit aus der Régioun Mëllerdall,

Eis Equipe mëscht hirt Bescht vir Eech e bësschen ze vewinnen, mat flotten Plat’en déi dir sichen kommen an doheem oder dobaussen an der Natur genéissen kënt oder mir Eech heem liwweren dierfen wann Dir an engem vun dësen Dierfer wunnt!

Sait 6 Joër hudd Dir eis esou léif an der Aventure „Brasserie Heringer Millen“ begleed an ennerstëtzt an mir hun vill flott Fester zesummen gefeiert.

Mir hun eis vun Ufank un hei am Mëllerdall wuel gefilld an hoffen op Är Ennerstëtzung an den nächsten Wochen, vir dass mir Eech och an den nächsten Summer‘en nees op der Terasse zervéiren dierfen!

Wéi gewinnd, schecken ech een en Up-Date mam Chef Lars sengen neitsten Kreatiounen all Mëttwoch Moien 😋